Om tjänsten

Sendibud ägs och drivs av Axbom Innovation AB. Vår VD Per Axbom har bloggat och drivit nyhetsbrev i olika former sedan slutet av 90-talet. Han har en långtgående passion för webbstandarder och tillgänglighet, och är författare till handboken Digital omtanke samt den kostnadsfria webbguiden Digital tillgänglighet.

Sendibud som koncept

Idén för Sendibud föddes efter ökande antal vittnesmål om svårigheten för offentliga verksamheter att skapa integritetssäkra och tillgängliga nyhetsbrev. I begreppet tillgänglighet lägger Sendibud också in att presentationen av nyhetsbrevet ska vara läsvänligt för fler, följa standarder och gå att läsa med många olika e-postverktyg, oavsett vilket operativsystem man använder.

Möjligheten uppenbarade sig att driva en plattform för nyhetsbrev som är värderingsdrivet med utgångspunkt i digital rättvisa och mänskliga rättigheter.

Sendibud ställer tillgänglighet, integritet och likvärdighet högt på agendan och utgår från de grundläggande värderingarna omtanke, självbestämmande och inkludering. Vi vet att vi påverkar på bästa sätt när vi kan hjälpa våra kunder ta beslut som hjälper fler.

Ghost-plattformen

Efter att under 2021 ha gått över till Ghost som verktyg för både blogg och nyhetsbrev upptäckte Per Axbom vilket oerhört lyft det blev för både honom själv och för prenumeranterna. Insikten om att blogg och nyhetsbrev är två sidor av samma mynt blev efter 20 år helt uppenbar. Kombinationen ger en smidigare publicering, tydligare ingång och smart historik. För hur många nyhetsbrev vet du som både går att söka i och prenumerera på via RSS?

Förmågan att publicera ett nyhetsbrev som bakom kulisserna också blir en användbar blogg  (eller tvärtom) är en växande trend. Man vet hur värdefullt arkivet med texter är och det finns inget skäl att dölja det. Tvärtom ger det ett enormt värde att alla kan nå äldre texter och på det sättet hitta till dig. Jämför med sociala medier där äldre inlägg och nyheter kan vara krångliga att komma åt.

Integritet

Att Ghost är baserad på öppen källkod ger möjlighet till transparens, kompatibilitet och behandling av personuppgifter på ett mer omtänksamt sätt. I stället för att tvinga in användare i plattformar som spårar, samlar och lagrar stora mängder personlig information kan man välja att driva en plattform som inte gör något av detta.

På Sendibud förespråkar vi att man inte loggar öppnandet av varje meddelande eller varje klick på en länk. Vi vet att värdet av ett nyhetsbrev går att bedöma på helt andra sätt, i dialog med de människor som är nyfikna på verksamheten och vill hålla sig ajour på ett enkelt sätt – helst utan att deras "beteenden" sparas i en databas.

Partnerskapet

Även om vi erbjuder olika prisnivåer för plattformen baserat på behov, så är det just möjligheten till partnerskap som ger oss den extra motivation. Vi vet hur svårt det kan vara att planera ett regelbundet nyhetsbrev. Vi vet att det kan vara utmanande att tänka på alla aspekter av inkludering när man skriver sina texter och väljer bilder. Och vi kan hjälpa med det och allt annat du klurar på.

Efter mer än 20 år av webbpublicering finns så oerhört mycket i form av lärdomar, tips och trix att dela med sig av. Sendibud har förstås ett eget nyhetsbrev, men i partnerskapet blir det på en helt annan nivå. Vi kan diskutera och utvärdera texter, prata om schemaläggning och ta fram en kommunikationsplan.

När vi väljer att vara värderingsstyrda blir vi lika intresserade av att ni lyckas med nyhetsbrevet som ni är. Då gör vi skillnad tillsammans.