När du inte ska välja Sendibud

När du inte ska välja Sendibud

Det finns många plattformar och många olika funktioner för nyhetsbrev nuförtiden. På vår webbplats beskriver vi förstås varför Sendibud kan vara rätt för dig och organisation, men vi vill också vara öppna med när du inte ska välja Sendibud och Ghost-plattformen som vi använder oss av.

Du vill kunna anpassa utseendet på nyhetsbrev i detalj

Om du till exempel vill ha kolumner, avancerade bildspel eller så kallade grids för produktmarknadsföring så är vår lösning inte för dig. Ghost har en mall som har arbetats fram under flera år för att fungera på olika operativsystem i olika e-postklienter och mobila vyer. Tanken är att alla lätt ska kunna läsa. Ju mer anpassningar desto mer risk att något går fel.

Att till exempel ha två kolumner för innehåll frångår också standarder för utskick, och gör det svårt att få innehållet att se bra ut även för de som prenumererar via RSS. Vi strävar alltid efter att följa standarder så långt som möjligt för att maximera antalet människor som kan ta del av innehållet.

Men självklart kan du till exempel ha bilder, video och ljud även i nyhetsbrev som skickas med Sendibuds lösning.

Du vill kunna automatisera utskick enligt ett givet publiceringsschema för varje prenumerant

Sendibud låter dig absolut schemalägga utskick till en tidpunkt framtiden, men du kan till exempel inte i förväg skapa 10 nyhetsbrev som skickas med 1 veckas mellanrum för varje person som prenumererar. Detta kallas ibland för drip campaigns. Rent krasst är ju sådana utskick nyhetsbrev utan en en typ av verktyg för marknadsföring och utbildning.

Sendibud används enbart för att aktivt skicka ut nyhetsbrev när du själv bestämmer. En styrka är förstås att alla nyhetsbrev också publiceras på webben på en snygg och läsvänlig sida. Om du till exempel vill köra en utbildningsserie kan alla som prenumererar fortfarande nå alla tidigare inlägg via webbplatsen. Du kan faktiskt också sätta kategorier på varje nyhetsbrev, så att alla som tillhör ett visst ämne också nås från samma sida.

Du vill skapa mängder av nyhetsbrev som du styr mot olika målgrupper

Du kan skapa fler nyhetsbrev på din Ghost-plattform hos Ghost, men vi tror inte du gynnas av att sätta i system en detaljstyrd process där man ska hålla isär olika målgrupper. Det här sättet att tänka handlar ofta om att integrera ett säljsystem där olika händelser på en webbplats triggar olika typer av utskick. Det är inte den sorts system vi erbjuder.

Sendibud är bäst för dig som har fokus på att delge innehåll från din organisation till en engagerad och intresserad målgrupp, ofta enligt ett förutbestämt utgivningsmönster. Premissen är att om du har flera nyhetsbrev så är det prenumeranterna själva som väljer vilket eller vilka av dessa nyhetsbrev man vill få.

Om du vill särskilja vissa prenumeranter kan du ge dem kategorinamn, och på så sätt nå endast dem om behovet skulle uppstå. Du kan också skicka nyhetsbrev som inte publiceras på webben. Men återigen så är det här en form av hantering som har mer med avancerad marknadsföring än nyhetsbrev att göra.

Du vill detaljgranska varje klick i nyhetsbrevet

Det finns stöd i plattformen Ghost för att se hur många som öppnat nyhetsbrevet. Och i teorin kan man i Mailgun (plattformen för själva distributionen) slå på möjligheten att även få statistik för varje klick.

Men att övervaka nyhetsbrev på det sättet är inget vi förespråkar. I våra egna nyhetsbrev räcker det med att titta på antalet prenumeranter och den återkoppling vi får, och uppmuntrar till, för att bedöma hur väl våra nyhetsbrev tas emot. Givet hur många e-posttjänster som numera blockerar den här formen av spårning så riskerar statistik också att bli oerhört missvisande.

Sendibud vilar på en stark övertygelse om att skydda personliga uppgifter. Vi samlar inte data i onödan och framför allt samlar vi inte in data vi inte tycker vi har nytta av och ändå inte skulle agera på. Det ingjuter förtroende och respekt för vårt företagande.

Vi tycker inte det räcker att hålla oss på gränsen för vad dataskyddsförordningen (GDPR) tillåter. Vi försöker alltid göra mycket bättre än så.

Avslutningsvis

Hoppas det här hjälper dig att bättre förstå vad Sendibud är, står för och erbjuder i förhållande till andra system. Om du inte väljer oss, eller fortfarande känner dig osäker, kan vi fortfarande agera rådgivare i frågor om nyhetsbrev.

Om du kanske känner dig mer övertygad om att vi skulle vara en potentiell match för dig så är du välkommen att boka en demo.